Marknadens instrument - Finansiell alkemi

Finansiell alkemi

I denna video får vi en översiktlig förklaring på hur en AAA-rate:ad portfölj av riskfyllda tillgångar vars rating har blivit nedgraderad kan struktureras om så att en del av portföljen kan få tillbaka sin AAA-rating.

Att strukturera tillgångar i trancher är ingenting konstigt. Problemet är dock att världens största rating-institut under 00-talet började agera bedrägligt och klassa skräp som AAA-tillgångar.
Nästa: Factoring
Föreg: Toxic assets under kontroll
Index: Marknadens instrument