Marknadens instrument - Finanspolitik och penningpolitik 

Finanspolitik och penningpolitik

Denna video förklarar skillnaden mellan finanspolitik och penningpolitik, samt hur de fungerar.

Finanspolitik och penningpolitik används båda för att påverka ett lands ekonomi, men det är två olika delar av staten som styr över dem och de har olika verktyg att använda.

Finanspolitik är något som ett lands regering styr över och är alltså till större del politiskt styrd. Medan penningpolitiken styrs av ett lands riksbank, som visserligen är en del av staten, men som i de flesta länder är mer eller mindre oberoende av politikerna.

Nästa: Räntekurvan