Marknadens instrument - Haircut

Haircut

En förklaring av begreppet haircut, samt vad det kan få för följdeffekter när det görs i stor skala.

I korthet innebär en haircut att banker och andra innehavare av obligationer går med på att få tillbaka mindre pengar än vad villkoren för obligationerna säger.

Ett exempel i finanskrisens spår är de obligationer som Grekland har gett ut. Där det pratas om att innehavarna, till stor del banker, exempelvis "måste" gå med på att skriva ner sina krav med 50 %. Eftersom volymerna är så stora kan de i sin tur göra att bankerna får problem.

Föreg: Exponering