Marknadens instrument

I denna video-serie, Marknadens instrument, förklaras finansmarknadens olika instrument. Vi får förklaringar på hur de fungerar och hur de används samt vad som hände med dem när finanskrisen drog fram.

Video-serien är producerad av Paddy Hirsch för Marketplace. Han berättar på ett pedagogiskt och lättsamt sätt hur instrumenten fungerar samtidigt som han ritar på en whiteboard. Börja med den första videon och fortsätt framåt eller gå direkt till ett begrepp som du vill veta mer om.


Marknadens instrument - Video utbildning