Marknadens instrument - Index på Credit Default Swaps (CDS)

Index på CDS

En kort förklaring på vad ett index på Credit Default Swaps (CDS) är och vad det kan användas till.

Precis om att det går att skapa index på aktier, på vilket det sedan kan skapas investeringsprodukter, så kan det skapas index på CDSer. Detta blev känt för allmänheten när den gigantiska felspekulationen hos JP Morgan i London blev känd under  våren/sommaren 2012.
Föreg: Tillgångar