Marknadens instrument - Insider trading

Insider trading

En förklaring av vad insider trading är, även kallat insiderhandel.

Observera att i denna video förklaras olaglig insiderhandel, det finns även laglig möjlighet för personer med insyn på företaget att handla aktier.


Nästa: Fiduciary