Marknadens instrument - IPO - Initial Public Offering

IPO - Intitial Public Offering

En förklaring av det engelska begreppet IPO, Intitial Public Offering.

IPO står för Initial Public Offering, dvs det första publika erbjudandet. Vilket syftar på det erbjudande att köpa aktier inför en börsnotering.

Observera hur förutsättningarna skiljer sig åt för privatpersoner i detta exempel (som exempelvis gäller i UK och USA) och Sverige.

Privatpersoner i Sverige, även de som inte är rika personer, kan i stort sett alltid köpa aktier i nyemissionserbjudandet inför en börsnotering, och måste alltså inte vänta tills företaget är noterat.