Marknadens instrument - Junk bond - Högriskobligation

Junk bond

En junk bond är en obligation med både hög risk och hög avkastning.

Denna typ av obligation har fått många namn. De två vanligaste på engelska är junk bond och det lite mer positivt laddade high-yield bond. På svenska används bland annat begreppen skräpobligation, högriskobligation och högavkastande obligation.

De negativt laddade namnen skrämmer bort många investerare. Men alla investeringar har som bekant risk. Och de som gör sin hemläxa kan hitta intressanta möjligheter.