Marknadens instrument - Kapitalstruktur

Kapitalstruktur

I denna video förklaras ett företags kapitalstruktur i form av stamaktier, preferensaktier, obligationer och lån. Samt hur skuldsättningsgraden och obligationsinnehavarnas position påverkas när kapitalstrukturen förändras.
Nästa: Utsläppsrätter
Föreg: Shadow banking
Index: Marknadens instrument