Marknadens instrument - Leverage och deleverage

Leverage och deleverage

I denna video förklaras vad leverage är och hur ett företag kan sänka sin leverage. Samt vilka riskerna med både leverage och deleverage är, samt vilka alternativ som inte är tillgängliga i en krismarknad.

Leverage i detta sammanhang är egentligen bara ett annat ord för belåning. I andra sammanhang översätts leverage med hävstång.

Nästa: Hedgefond
Föreg: Fallout
Index: Marknadens instrument