Marknadens instrument - Margin call

Margin call

I denna video förklaras översiktligt hur marginalhandel fungerar och vad margin call är för något, samt hur margin calls i turbulenta tider kan sätta igång en spiral av fallande marknadspriser.

Nästa: OTC - Over-the-counter
Föreg: Short selling och naked short selling
Index: Marknadens instrument