Marknadens instrument - Mark to market

Mark to market

Enligt vilka principer en banks eller annan aktörs tillgångar ska värderas efter har under flera år varit ett hett diskussionsämne. I denna video förklaras värdering enligt mark-to-market, samt några ord om fördelar respektive nackdelar med modellen.Nästa: Nedskrivningar
Föreg: Toxic assets
Index: Marknadens instrument