Marknadens instrument - Short selling och naked short selling

Short selling och naked short selling

I denna video förklaras hur short selling och naked short selling fungerar, två sätt att spekulera i fallande priser på aktier och andra tillgångar.

De svenska begreppen är blankning och naken blankning.
Nästa: Margin call
Föreg: Kreditkrisen som arktisk expedition
Index: Marknadens instrument