Marknadens instrument - Primärkapital

Primärkapital

I denna video förklaras vad en banks primärkapital är för något och vad skillnaden är mot bankens övriga tillgångar. Uttrycket för primärkapital på engelska är Tier 1 capital.

Nästa: Carry trade
Föreg: Shadow banking - Risker med
Index: Marknadens instrument