Marknadens instrument - Private equity

Private equity

En kort förklaring av vad private equity är och hur en private equity-fond fungerar.

En enkel förklaring är att private equity-företag, via en private equity-fond, köper ett företag, optimerar verksamheten, för att sedan sälja företaget till någon annan med vinst.

Private equity-företag använder bankfinansiering, dvs lån, när de gör sina affärer, vilket gör att de får en hävstång, vilket ger stora vinster, eller stora förluster om utvecklingen går åt fel håll.

På 1980-talet kallades private equity-fonder för LBO-fonder (leverage buy out).