Marknadens instrument - Proprietary trading

Proprietary trading

En översiktlig förklaring av vad proprietary trading, även kallat prop trading eller proptrading, är för något.

Vi får veta hur risken ökar jämfört med annan trading, samt vilka ytterligare risker som uppstår när banker ägnar sig åt proprietary trading.