Marknadens instrument - Rating-institutens dubbla roller

Rating-institutens dubbla roller

En central del i hela finanskrisen är ratinginstituten som rate:at de tillgångar som i efterhand visat sig vara skräp. De har haft ett starkt incitament att ge tillgångarna en för positiv värdering.


Nästa: Hur banker tjänar pengar
Föreg: Kommersiella fastighetslån
Index: Marknadens instrument