Marknadens instrument - Hur ratinginstitut fungerar

Ratinginstitut

En video som förklarar hur ratinginstituten fungerar, dvs de företag som ger företag, stater och finansiella produkter betyg på hur kreditvärdiga de är.

Denna video gjordes efter att ratinginstitutet Standard & Poor's sänkte USAs kreditbetyg. Se även den tidigare videon Rating-institutens dubbla roller.