Marknadens instrument - Repomarknaden

Repomarknaden

I denna video förklaras repomarknaden, först med två parter och sedan med en tredje part, en så kallad intermediary bank. Samt vad som händer om marknaden tappar förtroendet för en bank.


Nästa: Dark pools
Föreg: Utsläppsrätter
Index: Marknadens instrument