Marknadens instrument - Ringfencing

Ringfencing

En förklaring av vad ringfencing är och vad man vill uppnå genom att använda strategin.

När exempelvis ett land har stora ekonomiska problem kan det vara bra att hägna in problemet, där andra länder sedan garanterar problemlandets skulder. Detta för att inte problemet ska spinna utom kontroll och dra andra länder med sig, så att problemlandet för lugn och ro att ordna upp sina problem.

Observera att begreppet Ringfencing även kan användas i ett annat sammanhang, där det handlar om att reglera olika delar av en bank.