Marknadens instrument - Säkerställda och icke säkerställda obligationer

Säkerställda obligationer

En förklaring av skillnaden mellan säkerställda och icke säkerställda obligationer.

Enkelt förklarat så får de som köper säkerställda obligationer, dvs lånar ut pengar, säkerheter från låntagaren. Vilket är en stor fördel om företaget som lånat pengarna skulle hamna i allvarliga problem.
Nästa: IPO