Marknadens instrument - Shadow banking

Shadow banking

Shadow banking är bankaktiviteter i institutioner som ligger utanför det kommersiella banksystemet. I denna video förklaras hur shadow banking fungerar och hur det skiljer sig från vanliga banker.
Nästa: Kapitalstruktur
Föreg: Public Private Partnership
Index: Marknadens instrument