Marknadens instrument - Hur skuldtaket grumlar ekonomin

Skuldtaket

En förklaring av hur skuldtaket grumlar den amerikanska ekonomin.

Skuldtaket (debt ceiling) är den övre gränsen på hur stor den amerikanska statsskulden får bli. Under sommaren 2011 kom USA till en punkt där budgeten krävde att taket höjdes för att USA skulle kunna betala sina löpande utgifter, kongressen ville dock inte godkänna det. Det ledde till en situation där marknaden inte visste vad som skulle hända, vilket grumlade utsikten och fick mycket att stanna upp.