Marknadens instrument - Stub quotes och market makers

Stub quotes och market makers 

I denna video får vi en förklaring på market makers och stub quotes.

Stub quotes misstänks ha haft en bidragande orsak till den så kallad flash crash som marknaden upplevde i början av 2010 och amerikanska finansinspektionen SEC har efter det börjat undersöka om market makers ska få ställa stub quotes.


Nästa: Risker med shadow banking
Föreg: Valutapeg
Index: Marknadens instrument