Marknadens instrument - Vad är tillgångar? 

Tillgångar

En förklaring av vad tillgångar egentligen är.

Ett företag har i stort sett alltid olika former av tillgångar, men tillgångar kan vara väldigt olika saker. Här får vi en kort genomgång av vilken form av olika tillgångar ett företag kan ha och exempel på vad de kan bestå av.

Föreg: FDIC