Finansmarknadens instrument - Toxic assets

Toxic assets

Toxic assets, dvs dåliga tillgångar, var bankerna fyllda av när finanskrisen slog till. Många tillgångar var helt värdelösa och andra tillgångar hade ett värde men i en marknad när alla ville sälja så var priserna låga. En bank vars balansräkning har massor av dåliga tillgångar har problem, och det är sådana tillgångar som skulle kunna flyttas till en nyskapad "bad bank" som vi såg i föregående video.
Nästa: Mark to market
Föreg: Bad banks
Index: Marknadens instrument