Marknadens instrument - Valutapeg

Valutapeg 

I denna video får vi en förklaring på hur en valutapeg fungerar, dvs när ett land peggar sin valuta mot ett annat lands valuta.Nästa: Stub quotes och market m.
Föreg: Volcker Rule
Index: Marknadens instrument