Marknadens instrument - Varför EU behöver USD

Varför EU behöver USD

I finanskrisens spår är länder i Europa i behov av amerikanska dollar, och den amerikanska centralbanken hjälper till genom att tillhandahålla dem till en bra ränta.

I denna video får vi en förklaring på varför Europa behöver dollar, trots att länderna har euro eller sina egna valutor.
Nästa: Junk bond
Föreg: Ringfencing