Optioner - Blankning av aktie

Blankning av aktie

I denna video får vi en genomgång av hur blankning av aktier fungerar. Vi får också ett sifferexempel på hur resultatet blir vid olika kurser, samt en jämförelse med att äga aktien respektive en köpoption.

Blankning av aktier innebär att man spekulerar i en fallande aktiekurs genom att låna aktien och omgående sälja den, för att köpa tillbaka den senare till en förhoppningsvis lägre kurs.

Att spekulera i fallande kurser kallas "gå kort", "short" eller "shorta" på svengelska.Nästa: Säljoption - Amerikansk
Föreg: Köpoption - Amerikansk
Index: Optioner