Optioner - Faktiska optionskurser

Faktiska optionskurser 

Här tittar vi på hur optionskurser vanligtvis presenteras. Exemplet visar optionskurser för General Electric på CNBC.com.


Nästa: Lösen och pris
Föreg: Put-Call Parity - Förtydligande
Index: Optioner