Optioner - Köpoption - Amerikansk

Köpoption - Amerikansk 

En första genomgång av hur en köpoption (call option) fungerar. Samt en jämförelse mellan att ta en position via aktier respektive optioner.

En så kallad amerikansk option kan lösas under hela löptiden, medans en europeisk option endast kan lösas på slutdagen.

I Sverige är aktieoptioner av amerikansk typ medan OMX-optioner är av europeisk typ.


Nästa: Blankning av aktie
Föreg: Index
Index: Optioner