Optioner - Köpt strut

Köpt strut 

I denna video får vi en förklaring av hur en köpt strut fungerar, eller long straddle som begreppet heter på engelska.

Att köpa en strut innebär att man köper samma antal köp- och säljoptioner med samma lösenpris och med lösen samma månad. Det är en strategi man kan använda sig av om man tror att en aktie kommer att röra sig kraftig, men är osäker på åt vilket håll.


Nästa: Säljoption som försäkring
Föreg: Säljoption - Payoff-diagram
Index: Optioner