Optioner - Lösen och pris

Lösen och pris 

Här tittar vi på optionspriser och tid till lösendagen. Det vi ser är att optionen har ett tidsvärde, utöver realvärdet.


Föreg: Faktiska optionskurser
Index: Optioner