Optioner - Put-Call Parity Arbitrage - 1

Put-Call Parity Arbitrage 

En genomgång av Put-Call Parity Arbitrage. Det är en situation där olika finansiella instrument inte är effektivt prissatta, vilket öppnar upp en möjlighet att göra en riskfri vinst.


Nästa: Put-Call Parity - Arbitrage - 2
Föreg: Arbitrage
Index: Optioner