Optioner - Put-Call Parity Arbitrage - 2

Put-Call Parity Arbitrage - 2 

En fortsättning från föregående video som förklarar put-call parity arbitrage. Vi får här två räkneexempel som visar vad som händer med de olika finansiella instrumentens priser när den underliggande aktiens pris antingen stiger eller sjunker.

Nästa: Put-Call Parity - Förtydligande
Föreg: Put-Call Parity Arbitrage - 1
Index: Optioner