Optioner - Put-Call Parity - Förtydligande

Put-Call Parity - Förtydligande 

Ett kort förtydligande angående de put-call parity-exempel som tagits upp. Optionerna i exemplen är av europeisk typ, dvs där optionerna endast kan lösas på slutdagen.
Nästa: Faktiska optionskurser
Föreg: Put-Call Parity Arbitrage - 2
Index: Optioner