Optioner - Put-Call Parity

Put-Call Parity

I den förra videon såg vi hur man kan kombinera innehav av en aktie med innehav av en säljoption (put).

I denna video får vi en genomgång av hur man kan uppnå samma sak genom att köpa en obligation i kombination med en köpoption (call). Denna relation kallas put-call parity.Nästa: Utställare av säljoption
Föreg: Säljoption som försäkring
Index: Optioner