Optioner - Säljoption som försäkring

Säljoption som försäkring 

I denna video får vi en förklaring av hur en investerare kan använda en säljoption som en försäkring för en aktie som denne äger.

Strategin kan användas i många situationer, men är ett bra sätt för en investerare som är långsiktigt positiv gällande en aktie, men under en viss period vill skydda sig mot kursfall.
Nästa: Put-Call Parity
Föreg: Köpt strut
Index: Optioner