Optioner -  Säljoption vs blanka aktier och hävstång

Säljoption vs blanka aktier 

En jämförelse mellan att använda säljoptioner och att blanka aktier när man vill spekulera i fallande priser.

Vi får ett sifferexempel på hur hävstången i respektive position slår procentuellt om aktien går upp respektive ner.

Nästa: Köpoption - Payoff-diagram
Föreg: Köpoption som hävstång
Index: Optioner