Optioner - Säljoption - Amerikansk

Säljoption - Amerikansk 

Denna video ger en grundläggande förklaring av hur en säljoption (put option) fungerar. Vidare så får vi en jämförelse mellan att använda en säljoption och att blanka aktier.

En så kallad amerikansk option kan lösas under hela löptiden, medans en europeisk option endast kan lösas på slutdagen.

I Sverige är aktieoptioner av amerikansk typ medan OMX-optioner är av europeisk typ.

Nästa: Köpoption som hävstång
Föreg: Blankning av aktie
Index: Optioner