Optioner 

En video-serie som förklarar hur optioner fungerar. Vi får genomgångar av köpoptioner, blankning, säljoptioner, put-call parity, arbitrage, att ställa ut optioner och payoff-diagram över värdeutvecklingen.

Video-serien är producerad av Salman Khan. Han använder ett ritbord för att på ett pedagogiskt och enkelt sätt förklara hur optioner fungerar.


Video om optioner - Derivat