Terminer - Backwardation ur en handlares perspektiv 

Backwardation

I denna video får vi en förklaring av begreppet backwardation, ur en handlares perspektiv. Att marknaden är i backwardation innebär att en råvara eller annan tillgång är dyrare att köpa idag än att köpa den på termin för leverans längre fram.

Backwardation kan definieras något olika beroende på sammanhang. Denna video förklarar det utifrån en handlares perspektiv. Se videon Backwardation för att få en förklaring av begreppet ur ett akademiskt perspektiv.


Index: Terminer