Terminer - Contango

Contango

En förklaring av begreppet contango.

Contango innebär att terminspriset för en råvara eller annan tillgång är högre än vad marknadens aktörer förväntar sig att priset på tillgången kommer att vara.

Denna video förklarar contango ur ett teoretiskt perspektiv. Begreppet används även av handlare till vardags med en något annan innebörd, vilket förklaras i videon Contango ur en handlares perspektiv.


Index: Terminer