Terminer - Contango ur en handlares perspektiv 

Contango

I denna video får vi en förklaring av begreppet contango, ur en handlares perspektiv. Att marknaden är i contango innebär att en råvara eller annan tillgång är billigare att köpa idag än att köpa den på termin för leverans längre fram.

Contango kan definieras något olika beroende på sammanhang. Denna video förklarar det utifrån en handlares perspektiv. Se videon Contango för att få en förklaring av begreppet ur ett akademiskt perspektiv.


Föreg: Terminskurva
Index: Terminer