Terminer - En vidare förklaring av marginalkrav 

Marginalkrav - Mer om

En fortsättning från föregående video om hur marginalkrav vid terminshandel fungerar.

Här får vi ett sifferexempel på vad som händer med respektive parts marginalkrav när priset på underliggande går upp och ner. Vi får se hur respektive part erhåller eller betalar pengar till motsatt parts marginalkonto.
Nästa: Terminskurva
Föreg: Marginalkrav
Index: Terminer