Värdering och Investering

Index för Värdering och Investering

I denna video-serie, Värdering och Investering, får vi lära oss hur man värderar ett företag. Den går igenom saker som pris, marknadsvärde, resultaträkning, vinst per aktie, P/E-talet, avkastning på totalt kapital, enterprise value och EBITDA.

Video-serien är producerad av Salman Khan, The Khan Academy, och han använder ett ritbord för att på ett pedagogiskt och enkelt sätt förklara saker som annars kan upplevas som komplicerade.