Värdering och Investering

Introduktion till P/E-talet

En introduktion till P/E-talet. P/E står för price/earnings, vilket på svenska betyder pris/vinst.

P/E-talet är ett nyckeltal som kan användas för att värdera företag och aktier. Det är ett av de vanligaste nyckeltalen och är enkelt att använda. Observera dock att du inte enbart kan använda detta, då ett enstaka nyckeltal lätt kan bli missvisande.

Del 4 av 12


Nästa video: Diskussion om P/E-talet
Föregående video: Vinst och vinst per aktie
Index: Värdering och Investering