Venture capital och kapitalmarknaden

Konkurs - Likvidation

I denna video har företaget gått i konkurs och ska likvideras. Vi får en genomgång av vilka som får del av de tillgångar som finns kvar i bolaget och i vilken turordning.

Del 8 av 9Nästa: Konkurs - Rekonstruktion
Föreg: Obligationer jämfört med aktier
Index: Venture capital och kapitalmarknaden