Finansmarknaden förklarad per video

Här hittar du alla video-utbildningar som förklarar aktier, investeringar och finansmarknaden. Om du har gott om tid, så missa inte Yale University-kursen om finansiella marknader med Robert Shiller.

 

Värdering och Investering

Start: Värdering och Investering
Del 1: Pris och marknadsvärde
Del 2: Introduktion till resultaträkning
Del 3: Vinst och vinst per aktie
Del 4: P/E-talet - En introduktion
Del 5: P/E-talet - Diskussion
Del 6: Avkastning på totalt kapital - Disk.1
Del 7: Avkastning på totalt kapital - Disk.2
Del 8: Avskrivningar - Del 1
Del 9: Avskrivningar - Del 2
Del 10: P/E-talet - En gåta
Del 11: Enterprise value
Del 12: EBITDA


Venture capital och kapitalmarknaden

Start: Venture capital och kapitalmarknaden
Del 1: Resa pengar till ett startup-företag
Del 2: Såddfinansiering från en riskkapitalist
Del 3: En andra finansieringsrunda
Del 4: Börsnotering
Del 5: Börsnotering - Fortsättning
Del 6: Finansiering - Lån eller eget kapital
Del 7: Obligationer jämfört med aktier
Del 8: Konkurs - Likvidation
Del 9: Konkurs - Rekonstruktion


Banker och pengar

Start: Banker och pengar
Del 1: Hur banker tjänar pengar
Del 2: En banks resultaträkning
Del 3: Fractional reserve banking
Del 4: Multiplikatoreffekten
Del 5: Sedlar
Del 6: Sedlar och checkar
Del 7: Ge lån utan att överföra guld
Del 8: Kapitaltäckningskrav
Del 9: Kapitaltäckningskrav - Mer om
Del 10: Hävstång
Del 11: En centralbank
Del 12: Statspapper
Del 13: Open Market Operations
Del 14: Federal Funds Rate
Del 15: Federal Funds Rate - Mer om
Del 16: Ränta jmf med penningutbud som mål
Del 17: Guldstandard till fiatpengar
Del 18: Olika banksystem - En diskussion
Del 19: Diskontoräntan
Del 20: Repurchase agreements
Del 21: Federal Reserves balansräkning
Del 22: Fractional Reserve Banking - Svagheter
Del 23: Fractional Reserve Banking - Bankgaranti
Del 24: Fractional Reserve Banking - Diskussion


Fonder

Start: Fonder
Del 1: Open-end mutual fund
Del 2: Open-end mutual fund - Inlösen
Del 3: Closed-end mutual fund
Del 4: Exchange Traded Fund - ETF
Del 5: Hedgefond
Del 6: Hedgefond - Struktur och avgifter
Del 7: Hedgefond - Bra eller dåliga?
Del 8: Hedgefond, VC och PE


Ränta och nuvärde 

Start: Ränta och nuvärde
Del 1: Enkel och effektiv ränta
Del 2: Enkel och effektiv ränta - Mer om
Del 3: Nuvärdesberäkning - Del 1 - Introduktion
Del 4: Nuvärdesberäkning - Del 2 - Tid
Del 5: Nuvärdesberäkning - Del 3 - Disk.ränta
Del 6: Nuvärdesberäkning - Del 4 - DCF


Valutamarknaden

Start: Valutamarknaden
Del 1: Valutamarknaden - Introduktion
Del 2: Valutans effekt på internationell handel
Del 3: Valutans effekt på internationell handel - 2
Del 4: Valutapeg
Del 5: Valutapeg - Statspapper
Del 6: Skuldcirkeln USA-Kina
Del 7: Skuldcirkeln - Positivt och negativt
Del 8: Kina behåller peg men diversifierar


Optioner

Start: Optioner
Del 1: Köpoption
Del 2: Blankning av aktie
Del 3: Säljoption
Del 4: Köpoption som hävstång
Del 5: Säljoption vs blanka aktier
Del 6: Köpoption - Payoff-diagram
Del 7: Säljoption - Payoff-diagram
Del 8: Köpt strut
Del 9: Säljoption som försäkring
Del 10: Put-Call Parity
Del 11: Utställare av säljoption - Payoff-diagram
Del 12: Utställare av köpoption - Payoff-diagram
Del 13: Arbitrage
Del 14: Put-Call Parity Arbitrage - 1
Del 15: Put-Call Parity Arbitrage - 2
Del 16: Put-Call Parity - Förtydligande
Del 17: Faktiska optionskurser
Del 18: Lösen och pris


Del 11: Contango


Blandade finansvideos

Hur en Ponzi-bluff fungerar

Finansiella marknader - Yale University

Föreläsning 1: Finans och försäkring
Föreläsning 3: Teknologi och innovation
Föreläsning 4: Portföljdiversifiering
Föreläsning 5: Försäkringar
Föreläsning 6: Effektiva marknader
Föreläsning 7: Behavioral finance
Föreläsning 11: Aktier
Föreläsning 12: Fastighetsinvesteringar
Föreläsning 13: Banker
Föreläsning 16: Penningpolitik
Föreläsning 17: Investment banking
Föreläsning 18: Kapitalförvaltare
Föreläsning 19: Marknadsplatser och mäklare
Föreläsning 21: Forwards och futures
Föreläsning 22: Andra futuresmarknader
Föreläsning 23: Optionsmarknader


Marknadens instrument

Start: Marknadens instrument
CDO - Collateralized debt obligations
CDS - Credit default swaps
Kreditkrisen som arktisk expedition
Short selling och naked short selling
Margin call
OTC - Over-the-counter
Värdepapperisering
Fallout
Leverage och deleverage
Hedgefond
Quantitative easing
Bad banks
Toxic assets
Mark to market
Nedskrivningar
Cramdowns
The Uptick rule
Collaterals calls
Public Private Partnership
Shadow banking
Kapitalstruktur
Utsläppsrätter
Repomarknaden
Dark pools
Toxic assets under kontroll
Finansiell alkemi
Factoring
High-frequency trading
Inflation
Bonds, notes och bills
Derivat
Fientliga uppköp
Ränta som gaspedal
Kommersiella fastighetslån
Rating-institutens dubbla roller
Hur banker tjänar pengar
PIIGS
Subprime
Repo 105
CLO - Collateralized Loan Obligations
Covenant-lite loan
Fannie, Freddie och Fed
Goldman Sachs CDO-produkt
Motpartsrisk
Fiduciary duty
Volcker rule
Valutapeg
Stub quotes och market makers
Shadow banking - Risker med
Primärkapital
Carry trade
QE2
Double-dip recession
Fannie Mae och Freddie Mac
Uttagsanstormning


Grundkurs för investerare

Start: Grundkurs för investerare
P/E-tal
Direktavkastning
Operativ hävstång
Price to book ratio
Finansmarknaden
Quantitative easing
Obligationer
Företagsobligationer
Spread betting - Varför
Spread betting - Hur fungerar
Stater i ekonomiska problem
Valutamarknaden
Vinst och vinstmarginal
Enterprise Value
EV/EBITDA
Bopris-statistik
Investmentbanker
Råvaror
Investment trust
ISA
Strukturerade produkter
Välja mäklare
Insiderhandel
Carry trade
Inflation
Dividend cover - Utdelningar
Balansräkning
VPA - Vinst per aktie
Räntekurva
Handelskostnader
PEG-talet
Värdera IT-aktier
Teknisk analys
Ränteswap
Genomsnittlig avkastning
Ring-fencing
Index
Pensionssystem
Ratinginstitut
Hävstång
Varningsflaggor

Investera i aktier och fonderInvestment Banking
CFD - Contracts for differenceTradingTeknisk analys


Nyhetsanalys och sentimentHistoriska utbildningar
Filmer