Finanslexikon

ETF - Aktiv och passiv förvaltning

ETF, en förkortning av Exchange-Traded Funds, är börshandlade fonder.

ETF:er kan vara antingen aktivt eller passivt förvaltade. En passivt förvaltad ETF har till uppgift att slaviskt följa priset på exempelvis ett index eller en råvara, både i uppgång och nedgång. En aktivt förvaltad ETF har däremot som mål att ge bättre avkastning än prisutvecklingen på underliggande tillgångar.

ETF:er förknippas traditionellt sett med passiv förvaltning, men har med tiden i större utsträckning även börjat användas för aktiv förvaltning.

Se även ETF.